W i e c z e r z a k  Joseph  W.

(ur 1931)

 

 


   Urodził się w Newark, New Jersey. Naukę rozpoczął w szkole publicznej w Nowym Jorku. Stopień bakałarza sztuk uzyskał w Brooklyn College. Trzy lata w służbie wojskowej. Stopień magistra sztuki i doktorat z filozofii uzyskał na Uniwersytecie w Nowym Jorku. W latach 1964-1989 profesor historii w Bronx Community College, City University w Nowym Jorku. Obecnie na emeryturze. Profesor historii i dziekan Seminarium Duchownego im. Savonaroli.
   W swych licznych publikacjach podejmował tematy związane z emigracją Polaków do USA oraz historią Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. W roku 1967 opublikował pracę doktorską pt. A Polish Chapter in Cvil War America ( Polski rozdział w amerykańskiej wojnie domowej ). W ramach wymiany stypendialnej wielokrotnie przebywał w Polsce, ostatnio w roku 1993, na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk.
   Joseph W. Wieczerzak jest przewodniczącym Komisji Historii i Archiwum Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego oraz wydawcą roczników PNCC History (Historia PNKK) i Polish Review (Przeglądu Polskiego).

 

 


Bibliografia:

[Autor książki] A Polish Chapter in Cvil War America,  Twayne Publishers,  Nowy Jork, 1967.

Polish National Catholic Church,  Encyclopedia Britannica, 1970, t. 18, s. 168.

Scratching the Surface: A Few Notes For A Contemplated Biography of Bishop Francis Hodur,  PNCC Studies, t. l, 1980, s. 6-12.

The Multiethnic Activities of an Ethnic Church: Outreaches the Polish National Catholic Church During the Hodur Francis,  PNCC Studies, t. 2, 1981, s. 1-30.

Bishop Francis Hodur's December 4, 1905 Address: Translation of a Translation,  PNCC Studies, t. 4, 1983, s. 46-52.

Bishop Francis Hodur and the Socialists: Associations and Disassociations,  Polish American Studies, t. 40, nr 2,  Autumn 1983, s. 5-35.

Recent Acąuisitions of the Bishop Hodur Biography Commission,  PNCC Studies, t. 5, 1984, s. 43-53.

Po drodze życia: wrażenia wychodźcy (Along the Way: Impression of an Emigrant)  An Early Article By Francis Hodur,  PNCC Studies, t. 5, 1984, s. 81-93.

Bishop Hodur and the Polish National Alliance (1896-1908): Reviewing a Relationship,  PNCC Studies, t. 7, 1986, s. 89-98.

A Postscriptoral Notę to „The Dawn of Polish Independentism in New England: Separatists of Chicopee, Massachusetts",  PNCC Studies, t. 8, 1987, s. 25-28.

Religious Independentism Among Polish Catholics in Buffalo,  New York, PNCC Studies, t. 8, 1987, s. 71-95.

Father Kruszka and Bishop Hodur: A Relational Sketch,  Polish American Studies, t. 44, nr 2,  Autumn 1987, s. 42-55.

 „Purpose and Principles" of the Polish National Catholic Church in America: The Preamble of the First Constitution,  PNCC Studies, t. 9, 1988, s. 79-86.

Whafs Doing? Whafs To Be Done? (An Informal Raport On the Actities of the Polish National Catholic Church Commission on History and Archwes),  PNCC Studies, t. 9, 1988, s. 89-94.

On Two Trails: The Polish Independent Parish of Freeland, Pennsylvania Father Paul Kaminski,  PNCC Studies, t. 11, 1990, s. 22-60.

„Filling In": Observations, Biographical and Historical On Bishop Hodur and His Church,  PNCC Studies, t. 12, 1991, s. 80-108.

Some Notes on Jan Stapinski's First American Visit (1902) and Reactions to It in Polish National Catholic Circles,  PNCC Studies, t. 13, 1992, s. 27-39.

Bishop Francis Bonczak: A Biographical Introduction,  PNCC Studies, t. 14, 1993, s. 21-46.

Francis Hodur's First Year in America: 1893,  PNCC Studies, t.15,1994, s. 5-23.

Father Francis Hodur On the Kościuszko Uprising: A Different Editorial (translator),  PNCC Studies, t. 15, 1994, s. 25-29.

Re-Chartering Scranton's St. Stanislaus Parish: The 1903 Decision (introduction),  PNCC Studies, t. 15, 1994, s. 95-102.

Father Francis Hodur's Rome Petition: Another February 16th Anniversary,  God's Field (Rola Boża), t. 71, nr 4, 25 luty 1995.