O r z e l l  Laurence  J.

(ur. 1955)

 

 


   Uczęszczał do St. Stanislaus Cathedral Day School w Scranton; ukończył Uniwersytet w Scranton i Uniwersytet Stanowy Pensylwania (Pennsylvania State University), uzyskując stopień magistra w zakresie historii Europy. Otrzymał także świadectwo odbycia studiów polskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.
   Pracował jako sekretarz u Pierwszego Biskupa Tadeusza F. Zielinskiego i Pierwszego Biskupa Franciszka C. Rowińskiego. Jest członkiem i sekretarzem Komisji Doktryn Kościelnych i byłym członkiem Komisji Historii i Archiwum oraz Północnoamerykańskiej Anglikańsko-Starokatolickiej Grupy Roboczej (North American Anglican-Old Catholic Working Group). Od 1975 roku pisze artykuły do tygodnika „Straż", oficjalnego organu Polsko-Narodowej „Spójni"; w swych artykułach zajmował się problemami Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, historią i teologią starokatolicką.

 

 


Bibliografia:

Rome and the Validity of Orders in the Polish National Catholic Church,  Scranton Pa. 1977, ss. 49.

A Minority within a Minority: The Polish National Catholic Church 1896-1907,  Polish American Studies 36 (1979), s. 5-32.

Franciszek Hodur and the Old Catholics 1899-1908,  PNCC Studies l (1980), s. 13-22.

Curious Allies: Bishop Antoni Kozlowski and the Episcopalians,  Polish American Studies 40 (1983), s. 36-58.

Variations on an Old Catholic Theme: The Polish National Catholic Church,  w: Gordon Huelin (wyd.), Old Catholics and Anglicans 1931-1981, Oxford 1983, s. 40-61.

Pragmatic Union. Bishop Kozlowski and the Old Catholics,  Polish American Studies 44 (1987), s. 5-24.

Polish National Catholic - Episcopal Relations: Some Historical Obsewations,  IKZ 82 (1992), s. 166-194.

Polish National Catholic - Roman Catholic Dialogue: Reunion or Rapprochement,  IKZ 82 (1992), s. 182-194.