G r o t n i k  Kazimierz  J.

(ur. 1935)

 

 


   Urodził się w Jeziorzanach. W roku 1952 ukończył gimnazjum w Dęblinie. W latach 1952-1958 studiował filozofię i teologię na KUL-u. W roku 1958 otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1958-1962 - studia w Instytucie Muzyki Kościelnej KUL. Od roku 1995 magister teologii, a od roku 1996 doktor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W latach 1962-1969 praca duszpasterska w diecezji lubelskiej. W roku 1969 - wyjazd do USA i rozpoczęcie pracy duszpasterskiej w PNKK. Proboszcz parafii w Middleport i Summit Hill, Pa. Wykładowca w Seminarium Duchownym im. Savonaroli w Scranton. Od 1983 roku proboszcz parafii w Hazleton, Pa. i McAdoo, Pa. Od 1989 roku Senior (dziekan) Senioratu Plymouth, Diecezji Centralnej. Od 1969 roku członek Komisji Biografii bpa F. Hodura, która obecnie nazywa się: Komisja Historii i Archiwum Diecezji Centralnej; od 1993 roku jest jej przewodniczącym. Od 1991 roku kierownik Archiwum i Biblioteki Diecezji Centralnej. Od 1982 roku członek Komisji Historii i Archiwum PNKK. Od 1972 roku członek Polsko-Narodowej „Spójni"; od 1991 członek Głównego Zarządu „Spójni". Od 1975 roku członek Polish American Historical Association (Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków). Od 1978 roku członek rzeczywisty Polish Institute of Arts and Science (Polskiego Instytutu Sztuki i Nauki). Od 1980 roku członek Piłsudski Institute of America (Instytutu Piłsudskiego).

 

 


Bibliografia:

Kazania Biskupa Hodura (zebrane i ułożone wg roku kościelnego),  PNKK Scranton, Pa., 1978.

An Index to Nowy Świat 1903-1904,  PNKK Studies, t. 5, 1984.

Józef Marcellin Dziecielski Biskup Lubelski (1825-1839),  Hazleton, Pa., 1988.

An Index to Rola Boża - God's Field, vol. l (1923-1953),  PNKK Scranton, Pa., 1989.

An Index to Rola Boża - God's Field, vol. 2 (1954-1970),  PNKK Scranton, Pa., 1991.

The Celebration of Holy Mass and Hymnalzebrał i ułożył, Hazleton, Pa., 1992.

Synody Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Ameryce 1904-1958. East European Monographs,  Boulder Co., 1993.

An Index to Straż - The Guard, t. l (1897-1915),  PNKK Scranton, Pa., 1994.

Dwór w Bizancjum w świetle Kroniki Liutpranda,  Hazleton, Pa., 1994.

An Index to Polish American Studies 1944-1993opublikowany w roku 1995.

 

Poza tym wiele mniejszych prac.