W o k e r   Philipp

(1848-1924)

 

  • klasyk literatury starokatolickiej

 


   Philipp Woker zasługuje na wspomnienie, ponieważ wywodził się ze szkoły I. von Döllingera. Urodził się w Brilon w Westfalii. W wieku siedemnastu lat wstąpił na uniwersytet w Bonn, gdzie studiował filologię i historię. Po uzyskaniu promocji doktorskiej w roku 1872, prowadził poszukiwania i studia archiwalne w Niemczech i Włoszech. W 1873 roku został mianowany docentem historii na uniwersytecie monachijskim, gdzie - jako sekretarz i współpracownik I. von Döllingera - prowadził studia, głównie w zakresie historii Kościoła. Z rekomendacji  I. von Döllingera,  Ph. Woker - jako następca J. Friedricha - został w roku 1875 powołany na wydział teologii starokatolickiej w Bernie, gdzie nauczał historii Kościoła. Od 1888 roku prowadził również wykłady z historii na wydziale filozoficznym. W latach 1904 / 1905 był rektorem Uniwersytetu w Bernie. Duże obciążenie zajęciami dydaktycznymi, jako nauczyciela akademickiego dwóch wydziałów uniwersytetu w Bernie, uniemożliwiało mu pisanie większych objętościowo prac. Zmarł w Merligen (kanton Berno).

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.616-617

 


Na uwagę zasługują następujące rozprawy Ph. Wokera:

De Erasmi Rotterdami studiis irenicis,  Paderborn 1872, ss. 48.

Hontheim und die römische Curie, w: Bilder aus der Geschichte der katholischen Reformbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts,  wyd. J. Rieks, l seria, 11., l z., Mannheim 1875, ss. 36. 

Ein Beitrag zur Geschichte der spanischen Inquisition. Vortrag,  Olten 1876, ss. 17. [przedruk z: Katholische Blatter (1876), s. 113-119, 121-126, 129-135]. 

Das kirchliche Finanzwesen der Päpste. Ein Beitrag zur Geschichte des Papsttums,  Nördlingen 1878, ss. 225.   zobacz...

Klare und einfache Gründe gegen den Eintritt in die römische Kirche, von Richard Frederick Littledale. Mit einem Vorwort von Bischof Dr. E. Herzog begleitete deutsche Bearbeitung von Ph. Woker,  Londyn 1881, ss. 319. 

What results are to be anticipated from negotiations with Rome?,  w: The American Church review, 33 t., Nowy Jork 1881. 

Die Unterdrückung des Protestantismus in Frankreich vor 200 Jahren, Lucerna 1885, ss. 23. 

Staat und katholische Kirche in der Schweiz bis zum 19. Jahrhundert. Ein geschichtlicher Ueberblick,  Bern 1889. 

Über das Nationalkirchentum. Referat am II. Internationalen Altkatholikenkongress,  Lucerna 1892, ss. 15. 

Der nationale Charakter und die Internationale Bedeutung unserer Hochschule. Rektoratsrede,  Berno 1905, ss. 35.

 

Artykuły w RITh.