W a t t e r i c h    

Johann  Baptist  Matthias

(1826-1904)

 

  • teolog

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w roku 1826 r. (na podstawie autobiograficznej notatki) w Trewirze. Studiował filologię, filozofię, historię i teologię w Bonn. W roku 1853 został doktorem filozofii. Od roku 1856 był profesorem historii w Państwowej Akademii Filozoficzno-Teologicznej „Lyceum Hosianum" w Braniewie (Prusy Wsch.). W latach 1862-1870 był proboszczem w Andernach, później, do 1872 r. - kapelanem wojskowym w Strassburgu. W roku 1874 otrzymał tytuł doktora teologii honoris causa uniwersytetu we Wrocławiu. W latach 1874-1878 pełnił obowiązki duszpasterza w parafiach starokatolickich w Trimbach i Bazylei. W latach 1879-1887 był proboszczem w Baden-Baden, a następnie zrezygnował ze stanu duchownego Kościoła starokatolickiego w Niemczech; niejasne stanowisko wobec Kościoła. W 1902 roku wstępuje - jako oblat - do rzymskokatolickiego klasztoru Benedyktynów w Beuron, gdzie przebywał aż do śmierci.


zobacz...

 

 


Dane biograficzne:

Josef Fridolin WaldmeierDer altkatholische Klerus in Säckingen / Waldshut und Zell im Wiesental, 3 Bde., Frick, Aarau 1980-84,  s.159-162

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.642-643

 


Z jego pism należy wymienić:

Pontificum romanorum vitae, cjuifuerint inde ab exeunte saeculo IX uscjue adfinem saeculi XIII, ab aecjualibus conscriptae, ąuae ex archwii pontificii, Bibliothicae Yaticansae aliarumque condicibus, adjectis suis cuique ex annalibus et documentis gravioribus editae2 tomy,  Lipsk 1862, ss. 753, 760; dodruk, Aalen 1966.

[Anonimowo], Die Verfassung der Kirche im Jahrhundert der Apostel,  Nördlingen 1873, ss. 207.

Die Ehe, populärwissenschaftlich dargestellt von einem katholischen Theologen,  Nördlingen 1874, ss. 230; nowe wydanie

Die Ehe, ihr Ursprung, ihr Wesen und ihre Weihe, nach Gottes Wort und Tat,  Nördlingen 1976, ss. 230.

Altkatholische Katechismus für die reife Jugend und zum Selbstunterricht,  Aarau 1876, ss. 71.

Die Stellung des Petrus unter den Aposteln nach Matthäus 16, 13-16. Drei Predigten,  Bazylea 1876, ss. 60.

Die Notwendigkeit und Berechtigung der Reformen in der christkatholischen Kirche,  Zurych 1876, ss. 28.

Das Neue Testament aus dem Griechischen übersetzt,  Baden-Baden 1887, ss. 820.

Die Psalmen, aus dem Hebraischen metrisch ins Deutsche übersetzt und erläutert,  Baden-Baden 1890, ss. 262. 

Der Konsekrationsmoment im Hl. Abendmahl und seine Geschichte,  Heidelberg 1896, ss. 339. 

Die Gegenwart des Herm im Heiligen Abendmahl. Eine biblisch-exegetische Untersuchung,  Heidelberg 1900, ss. 88. 

Biblisch-exegetische Untersuchungen,  Heidelberg 1900, ss. 88. 

 

Artykuły w RITh.