S c h u l t e   Johann  Friedrich  von

 

 (1827-1914)

 

  • teolog

  • klasyk literatury starokatolickiej

  • profesor prawa na uniwersytecie w Pradze i Bonn

 


   O ile I. von Döllinger - wraz ze swoją szkołą - był wielkim historykiem Kościoła, który w oparciu o historię Kościoła i dogmatów tworzył podstawy starokatolicyzmu, to Johann Friedrich von Schulte był wielkim znawcą prawa kościelnego, który w oparciu o swoją dziedzinę podbudowywał naukowo starokatolicką opozycję wobec dogmatów watykańskich. Urodził się w Winterbergu (Westfalia), do gimnazjum uczęszczał w Brilon i Coesfeld, a następnie studiował filologię (1847/1848) i prawo (1849/1851) w Berlinie. W roku 1853 Johann Friedrich von Schulte doktoryzował się z prawa, a następnie został docentem (Privatdozent) w Bonn; w roku 1854 mianowano go profesorem nadzwyczajnym prawa kościelnego w Pradze, a w latach 1855-1873 był profesorem zwyczajnym prawa kościelnego i historii niemieckiego państwa i prawa. W roku 1869 przyznano mu dziedziczny tytuł szlachecki. W latach 1873-1906 był profesorem historii prawa i prawa kościelnego w Bonn. W latach 1874-1879 Johann Friedrich von Schulte był posłem do parlamentu Rzeszy z ramienia narodowych liberałów. W 1906 roku zamieszkał - ze względów zdrowotnych - w Merano (Włochy), gdzie zmarł w roku 1914; pochowany zaś został w Monachium. Gdy był już znany zamiar zdogmatyzowania nauki o nieomylności papieży, J. F. von Schulte natychmiast, z całym swoim płomiennym zapałem, wystąpił po stronie opozycji wobec tego zamiaru i do końca życia z tym samym entuzjazmem uczestniczył w ruchu starokatolickim. Aktywnie uczestniczył w tworzeniu episkopalno-synodalnego ustroju powstającego Kościoła starokatolickiego w Niemczech oraz przyczynił się do jego państwowego uznania (w Prusach, Badenii, Hesji). W latach 1873-1906 był drugim przewodniczącym reprezentacji synodalnej, natomiast w latach 1878-1906 opracowywał założony przez siebie „Amtliche Altkatholische Kirchenblatt"  [ 1  ]. Johann Friedrich Schulte przewodniczył (z jednym wyjątkiem) wszystkim Kongresom Starokatolików w latach 1871-1890 (także w Bonn, w roku 1902).

 

zobacz:   tu   i   tu

 

 


Dane biograficzne:

Por. nekrolog w: „Amtliches Altkatholisches Kirchenblatt" z 15 marca 1915 r., t. 5, s. 81-92.

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.617-619

Georg HintzenSchulte,  w:  LThK3  9, 2000, 301

Angela Berlis Das Nachwirken Zeger Bernhard van Espens in der alt-katholischen Kirche Deutschlands mit besonderem Blick auf Johann Friedrich von Schulte,   w: G. Cooman / M. van Stiphout /B. Wauters (eds), Zeger-Bernard van Espen at the Crossroads of Canon Law, History, Theology and Church-State Relations, (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovanensium 152), Peeters: Leuven 2003, 375-404.

 

 

Z jego bogatego dorobku pisarskiego na wzmiankę zasługują:

Denkschrift über das Verhältnis des Staates zu den Sätzen der päpstlichen Constitution vom 18. Juli 1870. Gewidmet den Regierungen Deutschlands und Oesterreichs,  Praga 1871, ss. 94.

Die Stellung der Konzilien, Päpste und Bischöfe vom historischen und kanonistischen Standpunkte und die papstliche Konstitution vom 18. Juli 1870. Mit den Quellenbelegen,  Praga 1871, ss. 339, 286; dodruk, Aalen 1976.

Die Macht der romischen Papste über Fürsten, Länder, Völker und Individuen nach ihren Lehren und Handlungen, zur Würdigung ihrer Unfehlbarkeit beleuchtet und den entgegengesetzten Lehren der Päpste und Konzilien der ersten acht Jahrhunderte gegenübergestellt,  Praga 1870, 1871, ss. 151; Giessen 18963, ss. 127.

(Anonimowo) Das Vorgehen des Herm Erzbischofs von Köln gegen Bonner Professoren gewürdigt von einem katholischen Juristen,  Bonn 1871.

Das Unfehlbarkeitsdekret vom 18. Juli 1870 auf seine Kirchliche Verbindlichkeit geprüft,  Praga 1871, ss. 45.

Über Kirchenstrafen,  Berlin 1872, ss. 40.

Die neuen katholischen Orden und Kongregationen, besonders in Deutschland, statistisch, canonistisch, publicistisch,  w: Deutsche Zeit- und Streitfragen, wyd. Fr. von Holtzendorf i W. Oncken, rocznik l, z. 3, Berlin 1872, ss. 59.

Lehrbuch des katholischen Kirchenrechtes nach dem Gemeinen- und Partikularrechte in Deutschland und Österreich und dessen Literaturgeschichte,  Giessen 1873, ss. 642.

Die Berechtigung des Vorgehens der Altkatholiken vom Standpunkte des Kirchenrechtes. Drei Vorträge,  Bonn 1873, ss. 40.

Die Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts4 tomy, Stuttgart 1875-1880, ss. 2094; dodruk, Graz 1956.

Der Zölibatszwang und dessen Aufhebung,  Bonn 1876, ss. 96.

Lehrbuch des katholischen und evangelischen Kirchenrechtes nach dem gemeinem Rechte, dem Rechte der deutschen Länder und Österreichs,  Giessen 1886.

Der Altkatholizismus. Geschichte seiner Entstehung, inneren Gestalt und re-chtlichen Stellung in Deutschland. Aus den Akten und anderen authentischen Quellen dargestellt,  Giessen 1887, ss. 683; dodruk, Aalen 1965.

Franz Peter Knoodt. Eine Lebensskizze,  Bonn 1889, ss. 11, [przedruk: Amtliches Altkatholisches Kirchenblatt, I, 70 (1889), s. 1-11].

Ignaz von Döllinger, Lebensskizze,  Bonn 1890, ss. 20, [przedruk: Amtliches Altkatholisches Kirchenblatt, II, 5 (1890), s. 1-20].

Das Vorgehen des bayrischen Ministeriums gegen die Altkatholiken, beleuchtet von J. F. von Schulte,  Giessen 1890, ss. 29.

Dr. Josef Hubert Reinkens, katholischer Bischof,  Bonn 1896, ss. 15, [przedruk: Amtliches Altkatholisches Kirchenblatt, II, 36 (1896), s. 167-181].

[bez autora] Sammlung kirchlicher und staatlicher Vorschriften und Abriss des Kirchenrechts für die altkatholischen Kirchengemeinschaften,  wyd. Reprezentacja Synodalna, Bonn 1898, ss. 250, (wcześniejsze wyd.: 1879; z suplementem 1882; 18872).

Franz Heinrich Reusch. Eine Lebensskizze,  Bonn 1906, ss. 15, [przedruk: Amtliches Altkatholisches Kirchenblatt, III, 25 (1900), s. 155-169].

Lebenserinnerungen,  3 tomy, Giessen 1908 / 1909, ss. 450, 227, 320, (w l tomie, s. 371-377, znajduje się kompletny wykaz jego pism i artykułów).

Die Reformation des 16. Jahrhunderts und die altkatholische Bewegung des 19. Jahrhunderts,  Bonn 1915, ss. 22.

 

Artykuły w RITh.