P u r s c h   Kurt

(1914-1991)

 

  • teolog, filozof

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Dauba (Północne Morawy). Po studiach filozoficznych i teologicznych na rzymskokatolickich wydziałach w Innsbrucku i Wiedniu, otrzymał święcenia kapłańskie w roku 1943. W roku 1937 uzyskał licencjat z filozofii, a w 1944 - licencjat z teologii. W latach 1946-1960 był proboszczem w Bottrop, a w latach 1960-1985 - w kościele pw. św. Cypriana w Bonn. W latach 1955-1985 był docentem i wykładał liturgikę w Seminarium Biskupim w Bonn; w latach 1974-1985 wykładał ten sam przedmiot w Regens. Zmarł w Bonn.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.676 


Bibliografia:

Die Gesellschaft Jesu. Idee und Gestalt,  Schönenwerd 1955, ss. 26. 

(Wydawca), Altarbuch zur Feier der heiligen Eucharistie im katholischen Bistum der Alt-Katholiken,  Bonn 1959.

Die Eucharistiefeier in der altkatholischen Kirche, Bonn 1959 / 1960. 

Die Praxis der Verwaltung des Busssakramentes in der altkatholischen Kirche,  w: „Himmelrikets Nycklar", Stockholm 1964. 

Alt-katholisch,  Bonn 19652, ss. 104. 

Zur Neuordnung des eucharistischen Hochgebetes,  IKZ 58 (1968), s. 251-269; 59 (1969), s. 1-33.