M ü l h a u p t    Friedrich   Wilhelm

(1872-1938)

 

  • teolog

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Zastler (Badenia). W latach 1886-1893 uczęszczał do gimnazjum w Heidelbergu i Bonn. W latach 1893-1896 studiował teologię w Bonn. W roku 1896 otrzymał święcenia kapłańskie; natomiast w roku 1898 uzyskał licencjat z teologii w Bernie. W latach 1899-1901 docent; w latach 1901-1938 profesor w Seminarium Biskupim w Bonn; w latach 1931-1938 był docentem kontraktowym w filozoficzno-propedeutycznym Seminarium do spraw kształcenia teologów starokatolickich przy Uniwersytecie w Bonn. Zmarł w Bonn, wkrótce po przejściu na emeryturę z przyczyn zdrowotnych.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.654


Bibliografia:

Romanisierende Tendenzen in neutestamentlichen Einleitungsfragen,  RITh 13 (1905), s. 55-75, 247-261.

Religion-Kultur-Kirchensprache,  Bonn 1903, ss. 41. 

Kirche-Politik-Sozialismus. Ein kleiner Beitrag zur christlich-sozialen Frage,  Bonn 1905.

 

 Inne artykuły w RITh.