M e n n   Matthias

(1862-1915)

 

  • teolog, filozof

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Kolonii. W roku 1886 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Reinkensa. W roku 1894 uzyskał doktorat z filozofii we Fryburgu Bryzgowijskim; tamże proboszcz w latach 1886-1915. Od 1904 r. opublikował liczne artykuły w RITh, w tym także o pionierach i szermierzach starokatolicyzmu.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.649

 


Bibliografia:

Joseph Langen als Schriftsteller,  RITh 13 (1905), s. 687-717.

Franz Heinrch Reusch als Schriftsteller (1825-1900),  RITh 14 (1906), s. 38-72, 462-484, 729-744; 15 (1907), s. 75-93, 462-480.

Johann Friedrich von Schulte als Schriftsteller. Zum 80. Geburtstag,  RITh 15 (1907), s. 222-259.

Peter Franz Knoodt als Schriftsteller (1811-1889),  RITh 15 (1907), s. 641-671; 16 (1908), s. 75-93, 256-278.

Döllinger als Schriftsteller (1799-1890),  RITh 17 (1909), s. 292-310, 476-511, 713-740; 18 (1910), s. 79-101, 311-342, 529-561, 735-768. 

Briefwechsel zwischen Friedrich Michelis und Ignaz von Döllinger,  IKZ 2 (1912), s. 319-344, 456-483; 3 (1913), s. 62-83. 

Friedrich Michelis als Schriftsteller (1815-1886),  IKZ 3(1913), s. 237-249, 349-363; 4 (1914), s. 47-75, 203-229, 322-384, 527-560. 

Johann Michael Sailers Geistesarbeit (1751-1832),  IKZ 5 (1915), s. 27-57, 178-208, 392-421.