M a a s s e n   Friedrich

 (1823-1900)

 

  • profesor prawa

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Wismarze; w roku 1851 - konwersja, przejście do Kościoła katolickiego. F. Maassen był profesorem prawa rzymskiego (później także) i kościelnego na uniwersytecie w Innsbrucku (1855-1860 r.), w Grazu (1860-1871 r.) i w Wiedniu (od 1871 r.). Mniej więcej do roku 1874 popierał opozycję starokatolicką w walce z dogmatem o nieomylności papieża. Zmarł w Innsbrucku.

 zobacz:   tu   i   tutaj

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.639-640

 


Bibliografia:

Der Primat des Bischofs von Roni und die alten Patriarchalkirchen,  Bonn 1853. 

Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts im Abendlande bis zum Ausgange des Mittelalters,  Graz 1870-1871, ss. 982; dodruk, 1957.

Die Stellung der Staaten gegenüber dem Vatikanischen Dogma. Rede,  Kolonia i Lipsk 1873, ss. 12. 

Eine Rede des Papstes Hadrian 11. vom Jahre 869. Die erste und umfassende Benutzung der falschen Dekretalen zżur Begründung der Machtfülle des römischen Stuhles,  Wiedeń 1873, ss. 36.

Neun Kapitel über freie Kirche und Gewissensfreiheit,  Graz 1876, ss. 470.

Pseudo-Isidorische Studien,  Wiedeń 1885.