L u t t e r b e c k 

 Johann  Anton  Bernhard

(1812-1882)

 

  •  

 

 


   Urodził się w Münster w Westfalii; studia teologiczne odbył w Münster, Berlinie i Bonn. Doktor teologii i filozofii. W roku 1832 otrzymał święcenia kapłańskie. W roku 1842 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1844 profesorem zwyczajnym teologii na katolickim Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Giessen. Po zamknięciu Wydziału w 1851 r. (za sprawą wyznaczonego przez Rzym w roku 1850 biskupa Moguncji, Wilhelma Emmanuela barona von Kettelera), J.A.B. Lutterbeck nauczał na Wydziale Filozofii, a od 1858 jako profesor filologii klasycznej. W roku 1870 przyłączył się do ruchu starokatolickiego. Zmarł w Giessen.


zobacz...

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.640


Bibliografia:

Apologie des sogenannten Hermesianismus. Wider einige arge Missverständnisse mehrerer seiner Angreifer und Verteidiger,  Münster 1835, ss. 44. 

Die Neutestamentlichen Lehrbegriffe2 tomy, Moguncja 1852, ss. 446, 314.

Geschichte der katholisch-theologischen Fakultät zu Giessen. Eine allen Theologen Deutschlands gewidmete Denkschrift,  Giessen 1860. 

An den Papst Pius IX. bei Gelegenheit seines Verlangens, von dem römischen Konzil für unfehlbar erklärt zu werden,  Giessen 1870, ss. 29. 

Die Clementinen und ihr Verhaltnis zum Unfehlbarkeitsdogma,  Giessen 1872, ss. 35.

Leopold Schmid über die religiöse Aufga.be der Deutschen,  Mannheim 1876, ss. 176.