L a u c h e r t   Friedrich

(1863-1944)

 

  • teolog, filozof

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Messkirch; od 1873 roku wychowywany był w duchu starokatolickim. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Monachium, Strassburgu i Wiedniu. W 1886 roku otrzymał doktorat z filozofii w Monachium. F. Lauchert otrzymał starokatolickie święcenia diakonatu. W roku 1891 uzyskał licencjat z teologii w Bernie, gdzie w tym samym roku habilitował się z teologii patrystycznej i historii literatury chrześcijańskiej na (chrześcijańsko)katolickim Wydziale Teologicznym. Do 1893 roku pracował tam jako nieetatowy docent. W latach 1895-1899 był profesorem dogmatyki w Seminarium Biskupim w Bonn. W roku 1896 otrzymał tytuł doktora teologii honoris causa w Bernie. W roku 1899 powrócił do Kościoła rzymskokatolickiego i pracował w latach 1901-1928 w Bibliotece Miejskiej w Akwizgranie. Zmarł w Siersdorf. Był wybitnym historykiem.

 

zobacz...

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.650

 


Bibliografia:

Geschichte des Physiologus. Mit dem griechischen und dem jüngeren deutschen Text,  Strassburg 1889, ss. 313; dodruk, Genewa 1974.

Über Dante's religiös-sittliche Weltanschauung. Vortrag,  Berno 1891, ss. 16. 

Über den Gottesstaat des hl. Augustinus. Antrittsvorlesung, Monachium 1892, ss. 16

Bibliographie der Christkatholischen Kirche der Schweiz,  Berno 1893, ss. 30. 

Die Lehre des heiligen Athanasius des Grossen,  Lipsk 1891, ss. 200. 

Johann Baptist Hirscher als theologischer Schriftsteller,  RITh 2 (1894), s. 627-656; 3 (1895), s. 260-280, 723-738; 4 (1896), s. 151-174.

Bischof Reinkens als Theologe und Historiker,  RITh 4 (1896), s. 518-537,760-785.

[Wyd.], Die Kanones der wichtigsten altkatholischen Concilien nebst den apostolischen Kanones,  Freiburg / Lipsk 1896, ss. 228; przedruk, Frankfurt 1961. 

Franz Anion Staudenmeier (1800-1856) in seinem Leben und Wirken dargestellt,  Freiburg 1901, ss. 562.

Die italienischen literarischen Gegner Luthers,  Freiburg 1912, ss. 714. 

 

Inne artykuły z okresu przynależności do Kościoła starokatolickiego w RITh.