K r a h l   Wolfgang

(1928-1978)

 

  • teolog, historyk, publicysta

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się we Wrocławiu. W latach 1948-1953 studiował teologię starokatolicką w Bonn, a potem do 1954 roku studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Karlsruhe. W latach 1954-1973 był nauczycielem w szkolnictwie państwowym. W. Krahl był założycielem i wydawcą  „Altkatholischer Internationaler Informationsdienst" (AKID). W roku 1973 otrzymał święcenia kapłańskie i aż do śmierci był duchownym parafii starokatolickiej w Mannheim.

 


Dane biograficzne:

Dieter Kniesel Pfarrer Wolfgang Krahl, w: Jahrbuch der Christkatholischen Kirche der Schweiz, 1979, s.47

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.686-687

Bibliografia:

Unbekannte katholische Kirche. Festschrift żur Weihe der neuerbauten altkatholi-schen Pfarrkirche in Kommingen,  Blumberg 1958, ss. 64.

Wessenberg und sein Kirchenverständnis im Sinne der altkirchlichen Ökumene,  Altkatholisches Jahrbuch, Bonn 1962, s. 35-44.

Systematisches Verzeichnis altkatholischer wissenschaftlicher Literatur,  AKID Sondernummer 6 (1964), nr 86, ss. 33.

Altkirchliche Katholizität und päpstlicher Primat. Eine Altkatholische Dokumentation zu den vatikanischen Konzilserklärungen,  Bonn 1966, ss. 29, [przedruk: Altkatholisches Jahrbuch, Bonn 1966, s. 47-76].

Wiederbegegnung Rom-Utrecht,  Una Sancta 22 (1967), s. 9-13.

Ökumenischer Katholizismus Altkatholische Orientierungspunkte und Texte aus zwei Jahrtausenden,  Bonn 1970, ss. 176.

Die altkatholische Sukzession auf dem Utrechter Stuhl,  IKZ 60 (1970), s. 199-200.

Döllinger als Altkatholik,  Berno 1972, ss. 11, [przedruk: IKZ 62 (1972), s. 219-230].

13 Jahre Alt-kakholischer Internationaler Informationsdienst, w: Alt-katholisches Jahrbuch 1972

Die autonomen katholischen Kirchen in der Welt. (Anschriften, Statistik, Literatur),  Bonn 1978, ss. 16, [przedruk: Altkatholisches Jahrbuch, Bonn 1978, s. 53-84 (od 1964, co roku, w Altkatholischen Jahrbuch, Bonn. Szczegółowa literatura - 1972)].

 

Poza tym liczne publikacje dotyczące aktualnej sytuacji i historii autonomicznego Kościoła katolickiego w międzynarodowej prasie starokatolickiej.