K o r s t i c k   Wilhelm

(1913 - 1995)

 

  • teolog

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Essen. Studiował filozofię i teologię w Bonn i Kolonii. W roku 1938 otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1941 roku był czynnym duchownym. W latach 1941-46 był w armii, a następnie w niewoli. W roku 1950 wstąpił do Kościoła Starokatolickiego, w latach 1950-1953 był duszpasterzem w Ulm, Mannheim i Regensburgu. Od 1953 roku był proboszczem w Kolonii. W latach 1964-1985 - jako docent - wykładał homiletykę, katechetykę i muzykę kościelną w Seminarium Biskupim w Bonn. Zmarł w Kolonii.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.675Bibliografia:

Beichte oder Busse. Fragen zum Sakrament der Busse im Kindesalter,  IKZ 56 (1966), s. 89-109.

Zur „Erklarung über die christliche Erziehung" des Zweiten Vatikanischen Konzils,  IKZ 57 (1967), s. 187-200.

Christliche Existenz heute5 zeszytów, Aachen 1970-1971, ss. 18,34,53,46,40. 

Brief eines altkatholischen Pfarrers zum Thema Busse und Beichte,  Katechetische Blätter, 1977, s. 580.

 

Poza tym artykuły w pismach ekumenicznych.