K o p p   Max

(1846-1928)

 

  • teolog

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Schwabing (dzielnica Monachium). W roku 1875 otrzymał święcenia kapłańskie, których udzielił mu biskup Reinkens. Od roku 1891 był proboszczem w Mundelfingen; członek Rady Duchownych.

 

 


Dane biograficzne
:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.648

 


Bibliografia:

Die Altkatholische Bewegung der Gegenwart. Deren Ursprung, Entwicklung und Ziel in 50 Fragen und Antworten,  Berno / Kempten 1911, ss. 199, [przedruk z: RITh 18 (1910) i IKZ l (1911); duży skrót anonimowo opublikowanego wydania ukazał się w Bonn 1900, ss. 41].

Altkatholizismus und Protestantismus,  RITh 17 (1909), s. 523-548, 691-712; drugie przejrzane wydanie, Freiburg Bryzgowijski 1925, ss. 45 (chodzi tu o aneks do pytania 32, o którym wspomina wyżej wymieniony tekst).

Der Altkatholizismus in Deutschland (1871-1912),  Berno / Kempten 1913, ss. 148, [przedruk z: IKZ 13 (1912), z uzupełnieniem i skorowidzem].