K e u s s e n   Rudolf

(1877-1944)

 

  • filozof, teolog

  • pisarz, starokatolicki

 

 

 


   Urodził się w Krefeld. Studiował teologię i filozofię w Bonn. W roku 1899 otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1899-1902 był wikarym w Konstancji; w latach 1902-1904 w Monachium studiuje historię i filozofię. W roku 1906 uzyskał doktorat z filozofii. W latach 1904-1907 był asystentem przy starokatolickiej katedrze propedeutyki filozofii na Uniwersytecie w Bonn (u prof. L.K. Goetza). W latach 1907-1923 i 1936-1944 był profesorem filozofii w Seminarium Biskupim w Bonn. W latach 1942-1944 R. Keussen ordinarius ad personom teologii oraz filozofii religii i etyki w Starokatolickim Seminarium Uniwersytetu w Bonn. Od roku 1921 był nieetatowym docentem na Wydziale Filozofii Uniwersytetu w Kolonii. W latach 1923-1926 pełnił obowiązki proboszcza w Konstancji, a w latach 1926-1936 w Karlsruhe. Zginął podczas nalotu w Bonn.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.655

 


Bibliografia:

John Henry Newman. Eine Studie zur englischen Kirchengeschichte im 19. Jahrhundert,  Bonn 1902, ss. 160, [przedruk: Deutscher Merkur 32 (1901), s.13-14, 18-20, 22-23, 26-28, 31-32, 33-35, 37-39, 41-43, 54-55, 62-64, 69-71, 73-75, 86-88, 91-94, 102-104; 33 (1902), s. 14-16, 19-20, 27-28, 35-36, 40, 43-44, 63-67].

Bewuss'tsein und Erkenntnis bei Descartes. Abhandlungen żur Philosophie und ihrer Geschichte 22,  Halle 1906, ss. 96 [Diss.].

Der Katholizismus und seine Ideale,  IKZ 14 (1924), s. 1-21. 78-86.

Die Willensfreiheit als religioses und philosophisches Grundproblem,  Freiburg Bryzgowijski 1935, ss. 225.

Volkstum und Rasse, Religion und Kirche. Die katholische deutsche Nationalkirche und ihre Aufgabe,  w: Schriftenreihe der Nationalkirchlichen Bewegung 2, Bonn [bez roku], ss. 15.

 

Oprócz tego wiele artykułów w Deutschen Merkur i IKZ.