H i l g e r s   Bernhard  Josef

(1803-1874)

  • teolog

  • klasyk literatury starokatolickiej

 

 


   Urodził się w Dreiborn (Eifel), święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1827. W roku 1835 uzyskał docenturę, w roku 1840 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1846 - profesorem zwyczajnym historii Kościoła na uniwersytecie w Bonn. Jako oponenta dogmatów watykańskich z 1870 roku, suspendowano go z urzędu. W roku 1872 został ekskomunikowany; pozostał wierny swoim starokatolickim przekonaniom. Zmarł w Bonn.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.624


Jego główne dzieła:

Symbolische Theologie oder die Lehrgegensatze des Katholizismus und Protestantismus,  Bonn 1841, ss. 228. 

Homilien, gehalten in der Kapelle des St. Johanneshospitals zu Bonn,  Bonn 1874, ss. 105; Bonn 18962, ss. 152.