G a r e i s   Carl

(1844-1925)

 

  • prawnik

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Bambergu. Studiował prawo w Monachium, Heidelbergu i Würzburgu; tam też został nieetatowym docentem. W latach 1873-1875 był profesorem zwyczajnym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bernie (następcą Waltera Munzingera); jednocześnie w latach 1874-1875 profesor prawa kościelnego na nowo utworzonym (chrześcijańsko)katolickim Wydziale Teologicznym. C. Gareis był autorem szeregu aktów prawnych powstającego Kościoła Chrześcijańskokatolickiego. W roku 1875 profesor w Giessen, od 1888 roku w Królewcu (rektor 1893/94); w 1902 w Monachium. Publikował dzieła prawnicze poświęcone niemieckiemu prawu handlowemu i prawu międzynarodowemu. Zmarł w Monachium.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.646

 


   Dla prawno-kościelnego aspektu powstającego ruchu Chrześcijańskokatolickiego, ważną rolę odegrała praca Carla Gareisa, napisana razem z Philippem Zornem: 

Staat und Kirche in der Schweiz. Eine Darstellung des eidgenössischen und kantonalen Kirchenstaatsrechtes mit besonderer Rücksicht auf die neuere Rechtsentwicklung und die heutigen Conflicte zwischen Staat und Kirche,  Zurych 1877, ss. 673 i 260 i XCVII.