B a l t z e r   Johann  Baptist

 (1803-1871)

 

  • teolog

  • klasyk literatury starokatolickiej

 

 


   Johann Baptist Baltzer urodził się w Andernach. W latach 1823-1827 studiował teologię w Bonn, a w roku 1829 otrzymał święcenia kapłańskie. Przez rok był pomocnikiem profesora w katolickim konwikcie w Bonn. W roku 1830 został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1831 - profesorem zwyczajnym dogmatyki na wydziale teologii katolickiej uniwersytetu we Wrocławiu. W roku 1846 został mianowany tamże kanonikiem katedralnym. Jako zwolennik poglądów Jerzego Hermesa (profesora teologii w Bonn) oraz Antoniego Günthera (teologa wiedeńskiego) był prześladowany przez zwolenników kierunku ultramontanistycznego (dlatego w roku 1860 został suspendowany przez biskupa Heinricha Förstera, 1799-1881). Po I Soborze Watykańskim przyłączył się do ruchu starokatolickiego. J. B. Baltzer został pochowany przez starokatolickiego duchownego, profesora F. P. Knoodta w Bonn.

 zobacz...

 

 


Dane biograficzne:

Ernst MelzerJohannes Baptist Baltzers Leben, Wirken und wissenschaftliche Bedeutung, auf Grund seines Nachlasses und seiner Schriften dargestellt,  Bonn 1877, ss. 394.

Por. też do J. B. Baltzera, a także do F. P. Knoodta, J. H. Reinkensa, J. B. Wattericha i Th. Webera
Paul WenzelDas wissenschaftliche Anliegen des Güntherianismus. Ein Beitrag zur Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts,  Essen 1961, ss. 254. 

Temże, Der Freundeskreis um Anton Günther und die Gründung Beurons. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Katholizismus im 19. Jahrhundert,  Essen 1965, ss. 531.

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.623

 Angela Berlis Ein kämpferisches Leben für Glaube und Wissenschaft. Johann Baptista Baltzer (1803-1871)Christen heute. Zeitung der Alt-Katholiken ,7-1-2005 r.

 

 

Z jego prac uwzględniliśmy:

Beiträge zur Vermittlung eines richtigen Urteils über Katholizismus und Protestantismus,  Wrocław 1840, ss. 279. 

Die biblische Schöpfungsgeschichte. Insbesondere die darin enthaltene Kosmo- und Geogonie in ihrer Uebereinstimmung mit den Naturwissenschaften2 części, Lipsk 1867, 1872, ss. 437, 471.