K l e e f     Bastian   A.     v a n

 

(1889-1965)

 

  • teolog

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Culemborg. Studiował teologię w Seminarium w Amersfoort w latach 1909-1916. W roku 1916 otrzymał święcenia kapłańskie. Był wikarym w Haarlemie. W 1918 roku wystąpił z holenderskiego kleru i do 1922 roku był proboszczem w parafiach w Sauldorf i Messkirch (Niemcy). W roku 1923 został proboszczem w Zaandam; od roku 1924 w Amsterdamie, a od 1926 w Egmond aan Zee. W roku 1938 został rektorem Seminarium; jako profesor emerytowany w 1949 roku, przeszedł ostatecznie w stan spoczynku w 1953 roku. W roku 1959 otrzymał tytuł doktora teologii honoris causa w Bernie. Zmarł w Hilversum.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.659-660

 


Bibliografia:

Die altkatholische Kirche von Utrecht,  IKZ 13 (1923), s. 1-25.

Leclerc und Pinel im Urteil der Utrechter Kirche,  IKZ 39 (1949), s. 69-95.

Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland,  Assen 1953, ss. 264.

Twaalfhonderd jaar kromstaf, 1953.

Schuilnamen, naamvormen en naamletters, 1955.

De Kartuizers in Holland, 1956.

Die Priesterseminare der Utrechter Kirche seit dem Konzil von Trient,  KZ 47 (1957), s. 75-105.

Franziscus Dominicus Meganck,  IKZ 48 (1958), s. 209-247.

Das Utrechter Provinzialkonzil vom Jahre 1763,  Berno 1960, ss. 90, [przedruk: IKZ 49 (1959), s. 197-228; 50 (1960), s. 65-92, 194-224].

Aegidius de Witte,  IKZ 51 (1961), s. 30-56, 95-127,155-188; 52 (1962), s. 1-24.

Dominicus Maria Varlet,  IKZ 53 (1963), s. 78-104, 149-177, 193-225.

Zeger-Bernhard van Espen, IKZ 56 (1966), s. 75-89.