T o l   Cornelis

(ur. 1921)

 

  • teolog

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Ijmuiden. Studiował teologię w starokatolickim Seminarium w Amersfoort. W roku 1946 otrzymał święcenia kapłańskie i był kapłanem w Rotterdamie. W latach 1947-1978 pełnił obowiązki proboszcza w Schiedam, Amsterdamie i Haarlemie. W latach 1967-1974 był dziekanem w biskupstwie Haarlem. W latach 1962-1970 zaś profesorem filozofii i liturgiki w starokatolickim Seminarium Duchownym w Amersfoort; natomiast w latach 1970-1985 - docentem - wykładowcą liturgiki w starokatolickim Seminarium w Utrechcie.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.678

 
Bibliografia:

„Tot zijn gedachtenis" Liturgische voortgang in de jaren zeventig,  w: C. van Kasteel i in. (wyd.), Kracht in zwakheid van een kleine wereldkerk: De Oud Katholieke Kerk van Utrecht,  Amersfoort 1982, s. 165-172.

Altkatholische Liturgiereform in den Niederlanden,  IKZ 73 (1983), s. 291-301.

Concelebratie. Afscheidcollege 28 september 1985,  Amersfoort 1985, ss. 23.

Liturgische notities,  w: W. B. van der Velde (wyd.), Adjutorio Redemptoris, Andreas Rinkel, Aartsbisschop van Utrecht 1889-1979,  Amersfoort 1987, s. 232-238.