P a r m e n t i e r   Martin


(ur. 1947)

 

  • teolog, ekumenista

  • pisarz starokatolicki

 

 


E-Mail: parmentier@theol.unibe.ch


   Urodził się w Leiden; uczęszczał do gimnazjum miejskiego w Utrechcie. W latach 1965-1971 studiował teologię w Amersfoort i Utrechcie. W 1971 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1971-1978 studiował w Oxfordzie; w roku 1973 uzyskał tam doktorat z filozofii, a w latach 1974-1976 - wikariusz parafii anglikańskiej. W latach 1976-1978 - dalsze studia podyplomowe w Bonn. Był proboszczem w Haarlemie w latach 1978-1982. Od 1980 roku - docent; wykładał patrystykę w Seminarium Starokatolickim w Utrechcie. W latach 1983-1991 wykładał wczesną historię Kościoła, patrystykę i historię dogmatu w Rzymskokatolickiej Wyższej Szkole Teologicznej w Amsterdamie; od 1992 roku na tej samej Uczelni, przeniesionej do Utrechtu, wykładał historię Kościoła i dogmatu wczesnośredniowiecznej teologii i ich źródeł. Dodatkowo, począwszy od 1992 roku, jest profesorem nadzwyczajnym teologii odnowy charyzmatycznej Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie. F.G. Martin Parmentier jest redaktorem naczelnym czasopisma „Bulletin voor Charismatische Theologie". Od 1982 roku - z polecenia Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich -jest starokatolickim członkiem Komisji „Wiara i Ustrój Kościoła" Światowej Rady Kościołów.

zobacz...

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.702-703


Bibliografia:

St. Gregory of Nyssa's Doctrine of the Holy Spirit.  Diss. Oxford 1973, w: Ekklesiastikos Faros 58 (1976), s. 41-100, 387-444; 59 (1977), s. 323-429; 60 (1978), s. 697-730.

Die Gaben des Geistes in der frühen Kirche,  IKZ 68 (1978), s. 211-229. 

Evangelical Anglicans and Old-Catholics in 1931,  w: C. van Kasteel i in. (wyd.), Kracht in zwakheid van een kleine wereldkerk. De Oud-Katholieke unie van Utrecht, Amersfoort 1982, s. 125-145. 

The Face of Old Catholicism: Old Catholic Parish Life,  w: G. Huelin (wyd.), Old Catholics and Anglicans, 1931-1981, Oxford 1983, s. 109-125. 

Evagrius of Pontus, Letter to Melania,  Bijdragen 46 (1985), s. 2-38. 

Katholisch und ökumenisch - Grundbestimmungen unserer Verkündigung,  IKZ 76 (1986), s. 79-95. 

Gemeinsames Bekenntnis als Voraussetzung konziliarer Gemeinschaft der Kirchen,  IKZ 77 (1987), s. 209-222. 

Non-medical Ways ofHealing in Eastern Christendom. The Case of St. Dometios,  w: A. A. R. Bastiaensen i in. (wyd.), Fructus centesiums. FS. G.J.M. Bartelink, Instrumenta Patristica 19, Steenhrugge 1989, s. 279-296.

Goddelijke wezens uit de aarde. Griekse kerkvaders over de „heks" van Endor,  Kampen 1989, ss. 132, (tłumaczenie i przypisy). 

Geschiedenis van (oud-)katholiek Hihersum 1589-1989,  Hilversum 1989, ss. 224. 

Dorpskroniek van een Hilversumse oud-katholiek uit de achtiende eeuw,  Hilversum 1989, ss. 75. 

Vincentius van Lerinum - de beide Commonitoria,  Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie 20, Amersfoort 1989, ss. 74, (tłumaczenie i przypisy). 

Greek Church Fathers on Romans 9,  Bijdragen 50 (1989), s. 139-154; 51 (1990), s. 2-20. 

Syriac Translations of Gregory of Nyssa,  Orientalia Lovanensia Periodica 20 (1989), s. 143-193, (wyd.). 

Gregory of Nyssa's „De differentia essentiae et hypostaseos" (CPG 3196) in Syriac Translation,  w: H. R. Dobner i Ch. Klock (wyd.), Studien zu Gregor von Nyssa und der christlichen Spatantike. FS A. Spira,  Leiden 1990, s. 17-56 (wyd. i tłumaczenie). 

Het pastoraat aan katholieken tussen Yecht en Eem (1638-1646),  Publicatieserie Stichting Oud-Katholiek Seminarie 22, Amersfoort 1991, ss. 77 (wyd .i tłumaczenie źródeł).

Ignaz von Döllinger und Vinzenz von Lérins,  IKZ 81 (1991), s. 41-58. 

Trying to Unravel Jacob's Unknown Creed (CPL 1752),  Bijdragen 52 (1991), s. 345-378, 

Heil und Heilung. Erfahrungen mit einer erneuerten Praxis,  IKZ 82 (1992), s. 25-37. 

Rusten in de Geest. God houdt ons de spiegel voor, [bez miejsca] (oznaczona „Vuur") 1992, ss. 58. 

Spiritus Donorum, Spiritus Ministeriorum,  Antrittsvorlesung an der Freien Universität Amsterdam,  Amsterdam 1993. 

Die fünfte Weltkonferenz der Kommission für Glaube und Kirchenverfassung,  IKZ 84 (1994), s. 156-180.

Zur Theologie der Thaumaturgie,  Bijdragen 55 (1994), s. 296-324. 

Das Zungenreden bei den Kirchenvätern,  Bijdragen 55 (1994), s. 376-398.

 

Poza tym inne publikacje.