K o k    G.  Chr.

(ur. 1935)

 

 


   Studiował nauki prawnicze na Uniwersytecie państwowym w Leiden. W1971 roku uzyskał doktorat z prawa. W1989 roku został przewodniczącym Sądu w 's-Hertogenbosch (Holandia). W 1976 roku - skarbnik holenderskiej Rady Kościoła. W latach 1977-1988 - prezes „Dutch Interchurch Aid". W latach 1983-1991 - członek Komitetu Wykonawczego Światowej Rady Kościołów. W 1990 roku został przewodniczącym władz starokatolickich seminariów. W 1994 roku - przewodniczący Synodu Kościoła Starokatolickiego w Holandii.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.692


Bibliografia:

Beknopte bibliografie van de geschiedenis van de Oud Katholieke Kerk van Nederland,  Amersfoort 1978, ss. 120.

Vernieuwing in het kerkrecht,  w: C. van Kasteel i in. (wyd.), Kracht in zwakheid. Van een kleine Wereldkerk. De Oud-Katholieke Unie van Utrecht,  Amersfoort 1982, s. 173-186.

Uit de geschiedenis van de Synode,  Amersfoort 1987, ss. 61.