J a n s   Petrus  Josephus

 

(1909-1994)

 

  • biskup Deventer (Holandia)

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Urodził się w Hilversum. W latach 1929-1934 studiował teologię w Seminarium w Amersfoort. W roku 1934 otrzymał święcenia kapłańskie. J.P. Jans był wikarym w Ijmuiden w latach 1937-1939, następnie, do 1945 roku, proboszczem w Amsterdamie. W latach 1945-1963 był dyrektorem Seminarium w Amersfoort, a w latach 1947-1965 - profesorem dogmatyki i teologii praktycznej w tym Seminarium. W latach 1963-1971 był proboszczem w Delft i od tego czasu także proboszczem w Gravenhage. W roku 1959 został Biskupem Deventer. Zmarł w Den Haag.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.669Bibliografia:

Die Lehre der Kirche im Leben der Gläubigen,  Schönenwerd 1954, ss. 11, [przedruk: IKZ 43 (1953), s. 245-263].

Tagung des ökumenischen Rates in St. Andrews,  IKZ 50 (1960), s. 248-254.

Mann und Frau im Verhältnis zum kirchlichen Amt,  IKZ 52 (1962), s. 145-156.