H e y l i g e r s   Abraham  R.

(1900-1987)

 

  • teolog

  • pisarz starokatolicki

 

 


   Teologię studiował w Seminarium starokatolickim w Amersfoort. W roku 1928 otrzymał święcenia kapłańskie. W latach 1928-1968 był proboszczem w Haag, Aalsmeer, Amsterdamie, Alkmaarze i Enkhuizen. W roku 1983 uzyskał doktorat z teologii w Strassburgu.

 

 


Dane biograficzne:

Urs KüryKościół starokatolicki. Historia, nauka, dążenia,  Warszawa 1996, s.664-665

 
Bibliografia:

De Oud-Katholieke Kerk, 1950.

Die Wiedervereinigungsverhandlungenzwischen der altkatholischen Kirche und der orthodoxen Kirche des Ostens als oekumenisches Problem.  Diss. theol., Strassburg 1983.