P N K K  
w  Ameryce

 

    Formowanie się Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego pod względem organizacyjnym dokonuje się dzięki synodom generalnym oraz wizji i osobowości biskupa Franciszka Hodura.

 

bp Franciszek Hodur
Młodość, lata nauki i studia
Emigracja

Duchowny rzymskokatolicki

Polska parafia w Scranton
Pierwszy  Biskup  P N K K
Twórca i organizator Kościoła dla Polaków
Dorobek życia

Życie - Dokonania - Znaczenie

 

 

Synody Generalne

 

Kościół dzisiaj