Drugi  Synod 

Polskiego  Narodowego  Katolickiego  Kościoła

w  Scranton, PA

 

28, 29 - IX - 1909 r.

 

    Zjechało się delegatów 69 świeckich i 11 księży pozostających pod jurysdykcja biskupa Hodura.

 

 

   Przyjęto następujące uchwały:

 1. Kościół nasz nosi nazwę Kościół Polsko Narodowy Katolicki.

 2. Własność majątków Polsko Narodowego Katolickiego Kościoła pozostaje po wieczne czasy w rękach ludu polskiego.

 3. Dla uchronienia Kościoła od szkód, intryg i zasadzek uchwala Synod, aby bez wiedzy biskupa PNKK  nie organizowano nowych parafii, nie wolno było parafianom zaciągać długów, jak też sprzedawać i wyzbywać się majątku kościelnego i przechodzić pod obcą jurysdykcję.

 4. Biskup mianuje i usuwa księży proboszczów w porozumieniu z komitetem, albo całą parafią, podług potrzeby i swego uznania. Wykluczonym przysługuje prawo apelacji do Synodu.

 5. Organem Kościoła jest Straż, wydawana w Scranton i każdy członek Kościoła jest obowiązany prenumerować tę gazetę i popierać ją moralnie i materialnie.

 6. Podzielono Kościół na cztery prowincje:
  I     -   Pensylwaia;   
  II    -  stan New York, New Jersey i Maryland;
  III   -   stan Massachussets, Connecticut, Rhode Island;
  IV   -   prowincję Zachodnią ze stolicą w Chicago.

 7. Zachowuje się celibat księży.

 8. Słuchanie Słowa Bożego, głoszonego podług nauki Chrystusa Pana  i Apostołów, ma moc sakramentalną, tj. sprawuje w nas te same skutki, co i przyjęcie innych sakramentów. Głoszenie Ewangelii świętej jest pierwszym obowiązkiem narodowego kapłana. W jakim kierunku ma ksiądz przepowiadać Słowo Boże, określa to siedem soborów niepodzielnego Katolickiego Kościoła i Synody Polsko Narodowego Katolickiego Kościoła w Ameryce.

 9. Księża, którzy się stosują do ustaw Kościoła i pozostają pod jurysdykcją ks. biskupa Hodura, lub jego prawnie obranego następcy, mają się cieszyć uznaniem i czcią ludu, mają prawo do odpowiedniego utrzymania, w stosunku do wielkości i zasobów parafii.

 10. Parafia, która by popierała suspendowanego prawnie księdza, traci łączność z Narodowym Kościołem.