Synod  Prowincjonalny

Wilkes - Barre,  Pa.

2 - VI - 1912 r.

   W prowincjonalnym Synodzie PNKK w Wilkes-Barre, Pa. wzięli udział księża i delegaci świeccy prowincji pensylwańskiej. Na zjeździe tym przyjęto wyznanie wiary Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, ułożone przez ks. biskupa F. Hodura, polecono napisanie broszurki, wyjaśniającej to wyznanie i stosunek jego do wyznania apostolskiego i nicejsko-konstantynopolitańskiego, nakazano wprowadzić księżom język polski do obrzędów w tych kościołach, w których do tego czasu używano jeszcze języka łacińskiego.


Seminarium Teologiczne
im. Sawanaroli
(
zdjęcie z 1968 r.)

   Uchwalono też poprzeć energiczniej sprawę Seminarium i pomocnika dla ks. bpa Hodura. Każdy członek Kościoła obowiązany był płacić na rzecz Seminarium 5 centów, a na pomocnika także 25 centów rocznego podatku.

 

   Wyznanie Wiary, ułożone przez bpa F. Hodura, zostało zaakceptowane przez wszystkie późniejsze Synody PNKK.

  więcej ...