H I E R A R C H I A

 

mitra

Kościół przyjmuje starokatolicką zasadę trójstopniowego Urzędu Apostolskiego, który stanowią:

Diakonem kościoła jest mężczyzna, który otrzymał co najmniej święcenia diakonatu.

Kapłanem jest ten, kto otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa ordynariusza lub z rąk biskupa przez niego wskazanego.

Biskupem w Kościele Polskokatolickim jest kapłan wybrany przez Synod Ogólnopolski i konsekrowany przez trzech biskupów - członków Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej.

Najwyższym organem Kościoła Polskokatolickiego w RP jest Synod Ogólnopolski zwoływany zgodnie z prawem Kościoła co 5 lat.

W okresie międzysynodalnym najwyższym organem jest Rada Synodalna Kościoła.

Przy Radzie Synodalnej działają:
Sąd Biskupi, Komisje Synodalne ( Rewizyjna, Prawa Kościelnego, Duszpasterska, Liturgiczna, Finansowo-Gospodarcza, Dialogu Ekumenicznego, Młodzieżowa, Kobiet, Programów Radiowych i Telewizyjnych).

Zespół ds. Dialogu Teologiczno-Ekumenicznego Kościoła Polskokatolickiego w RP z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce - przewodniczącym ze strony Kościoła Rzymskokatolickiego jest bp Marian Błażej Kruszyłowicz a ze strony Kościoła Polskokatolickiego jest bp Wiktor Wysoczański.

Władza duszpasterska Kościoła:

  Bp  Wiktor Wysoczański    (Warszawa)

Biskup jest Zwierzchnikiem Kościoła Polskokatolickiego w RP , Ordynariuszem Diecezji Warszawskiej, stróżem kultu i liturgii oraz wykonawcą uchwał Synodu, Rady Synodalnej i Kolegium Biskupów.

Ks.Infułat Antoni  Norman   jest  Administratorem  Diecezji Krakowsko - Częstochowskiej.

Ks. Dziekan Infułat  Stanisław  Bosy   jest Administratorem Diecezji Wrocławskiej.

Ks. infułat mgr Ryszard Dąbrowski jest Kanclerzem Kurii Biskupiej Kościoła Polskokatolickiego.

Ks. infułat dr Kazimierz Bonczar jest Oficjałem Sądu Biskupiego Kościoła Polskokatolickego.

Siedzibą zwierzchnią władz jest Warszawa.

Adres Rady Synodalnej i Biskupa Zwierzchnika Kościoła:

ul. Wilcza 31 lok. 16 C,  00-544 WARSZAWA
tel./fax  ( 22 )   621-52-05   tel. ( 22 )   622-12-05

e-mail: polskokatolicki@pnet.pl