WYSOCZAŃSKI  Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 Udział  w  międzynarodowych  konferencjach  i  konsultacjach  naukowych

 

1 Uczestniczyłem w posiedzeniu Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, która się odbyła w dniach 16-22 listopada 2003 r. w Pradze.

2. W ramach współpracy naukowej z Chrześcijańskokatolickim i Ewangelickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria) odbyłem w dniach 5-9 grudnia 2003 r. (w Bernie) kilka konsultacji naukowych z profesorami teologii. Na zaproszenie Rektora Uniwersytetu w Bernie - jako doktor honoris causa tejże Uczelni -wziąłem udział w dorocznej uroczystości Dies academicus 2003.

3. Jako rektor ChAT organizowałem - wspólnie z Fundacją Ekumeniczną „Tolerancja" i Fundacją Współpracy Niemiecko-Polskiej Międzynarodowe Sympozjum Naukowe: Kulturowa i duchowa wielość - bogactwem Europy, które się odbyła w ChAT w dniu 29 marca 2004 r.