WYSOCZAŃSKI  Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

Współorganizator i uczestnik krajowych sympozjów naukowych

 

1 Był współorganizatorem ekumenicznego seminarium naukowego: „O Tradycji i tradycjach", które odbyło się w dniach 4-5 listopada 2003 r. w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie. Na seminarium tym wygłosiłem referat.

2. Jako kierownik Sekcji Teologii Starokatolickiej ChAT był współorganizatorem konferencji naukowej: Dialog prawosławno-starokatolicki. Historia, stan obecny, perspektywy, która się odbyła w dniu 28 listopada 2003 r. w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Na konferencji tej wygłosił referat.