WYSOCZAŃSKI Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

PUBLIKACJE

 ( PRACE WYKONANE PO UZYSKANIEM STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO )

 

Tłumaczenia  tekstów  teologicznych  i  oświadczeń  MKBS

 

1.  Ks. Herwig Aldenhoven, Eklezjologiczna samoświadomość Kościołów starokatolickich, Posłannictwo 1985, nr 3-4, s. 5-45.

2. Wilhelmine Zankl, Historia Kościoła Starokatolickiego Austrii, Posłannictwo 1985, nr 3-4, s. 46-69.

3. Karl Anderle, Uwagi z zakresu państwowego prawa wyznaniowego dotyczące pozycji Kościoła Starokatolickiego Austrii, Posłannictwo 1985, nr 3-4, s. 70-177.

4. Kurt Stalder, Prawo w Kościele, Posłannictwo 1986, nr 1-2, s. 3-47.

5. P J. Maan, Utrecht i Rzym, Posłannictwo 1986, nr 1-2, s. 48-63.

6. Oświadczenie Międzynarodowej Konferencji Teologów Starokatolickich -1981, Posłannictwo 1986, nr 1-2, s. 114-128.

7. Dokumenty. Dialog prawosławno-starokatolicki, Posłannictwo 1986, nr 3-4, s. 28-60.

8. Ks. Kurt Stalder, Eklezjologia i natura prawna Unii Utrechckiej biskupów starokatolickich, Posłannictwo 1986, nr 3-4, s. 78-98.

9. Ks. Hans A. Frei, Od identyczności wyznaniowej do ekumenicznej. Informacje o doświadczeniach ruchu „ Wiara i Ustrój Kościoła". Różnorodność w Jedności, zaufanie, modlitwa z innymi i szukanie Boga, Posłannictwo 1986, nr 3-4, s. 99-115.

10. Paul F. Pfister, Ignacy von Dóllinger jako nauczyciel akademicki, Posłannictwo 1987, nr 3-4, s. 55-86.

11. Hans Hoyer, Kościół starokatolicki, Posłannictwo 1988, nr 1-4, s. 14-34.

12. Bp Urs Küry, Katolickość Kościoła, Posłannictwo 1988, nr 1-4, s. 35-52.

13. Bp Sigisbert Kraft, Służba Boża - jednoczącym elementem Unii Utrechckiej ?!, Posłannictwo 1988, nr 1-4, s. 53-60.

14. Ks. Piotr Amiet, Przyczynek do eklezjologii starokatolickiej, Posłannictwo 1988, nr 1-4, s. 61-70.

15. Ks. Walter Frei, Starokatolicyzm na tle historii kultury XIX wieku, Posłannictwo 1989, nr 1-4, s. 3-18.

16. Ks. Peter Amiet, Ikona Trójcy Świętej Rublowa a Eucharystia, Posłannictwo 1989, nr 1-4, s. 19-26.

17. Dokumenty przygotowawcze do dialogu starokatolicko-prawoslawnego, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 5-11.

18. Jan Karmiris, Trzecia Wszechprawoslawna Konferencja na Rhodos. Dialog pomiędzy Kościołem prawosławno-katolickim a Kościołem starokatolickim, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 11-20.

19. Jan Karmiris, Referat wygłoszony na posiedzeniu międzyprawosławnej komisji teologicznej do dialogu ze starokatolikami, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 21-36.

20. Sprawozdanie z obrad międzyprawosławnej komisji teologicznej do dialogu ze starokatolikami, prowadzonych w Belgradzie w dniach od l do 15 września 1986 roku, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 37-54.

21. Christian Oeyen, Szansę i trudności dialogu prawoslawno-starakatolickiego, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 55-64.

22. Siódma sesja plenarna Mieszanej Komisji Teologicznej do dialogu prawoslawno-starokatolickiego, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 65-84.

23. Wspólne teksty 7. sesji plenarnej Mieszanej Komisji Teologicznej do dialogu prawoslawno-starokatolickiego, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 73-84.

24. Herwig Aldenhoven, Charakter, znaczenie i cel tekstów dialogowych, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 85-95.

25. Damaskinos Papandreu, Konsens teologiczny a kościelna wspólnota. Jedność pomiędzy Kościołem prawosławnym i starokatolickim, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 95-102.

26. Urs von Arx, Władza Kościoła i w Kościele. Synody Kościoła, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 103-108.

27. Peter Amiet, W związku z tekstem „Działanie Ducha Świętego w Kościele i przyswojenie sobie zbawienia", Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 109-112.

28. Urs von Arx, Wspólnota kościelna: założenia i skutki. Wprowadzenie do końcowego tekstu 7. Mieszanej Prawosławno-Starokatolickiej Komisji Teologicznej, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 113-126.

29. Peter Amiet, Krótki zarys stosunku Kościoła starokatolickiego do innych Kościołów, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 127-130.

30. Bp Hans Gerny, W związku z zagadnieniem ekumenicznego wymiaru Eucharystii, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 131-132.

31. Czy istnieje napięcie w łonie Konferencji Biskupów ?, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 13-136.

32. Komunikat Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich 1988 roku, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 137-138.

33. Oświadczenie 27. Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, Posłannictwo 1990, nr 1-4, s. 139-140.