WYSOCZAŃSKI Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

PUBLIKACJE

 ( PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO )

 

Tłumaczenia tekstów teologicznych

 

1. Urs Küry, Wspólne podstawy, Posłannictwo 1971, nr l, s. 3-15.

2. Urs Küry, Stosunek Kościoła Starokatolickiego do Kościoła Rzymskokatolickiego w latach 1870-1970, Posłannictwo 1971, nr 2, s. 64-75.

3. Ks. Werner Küppers, Stan i perspektywy dialogu starokatolicko-prawosławnego, Posłannictwo 1973, nr 1-2, s. 39-59.

4. Ks. Wolfgang Krahl, Dóllinger jako starokatolik, Posłannictwo 1974, nr l, s. 3-14.

5. Ks. Christian Oeyen, Początek bońskich konferencji zjednoczeniowych przed stu laty, Posłannictwo 1974, nr l, s. 15-20.

6. Podstawowe starokatolickie dokumenty i materiały źródłowe, Posłannictwo 1974, nr 3-4. s. 96-120.

7. Ks. Kurt Stalder, Gościnność eucharystyczna, Posłannictwo 1975, nr l, s. 20-30.

8. Podstawowe starokatolickie dokumenty i materiały źródłowe, Posłannictwo 1975, nr l, s. 43-65.

9. Ks. Peter Amiet, Urząd w Kościele, Posłannictwo 1975, nr 2, s. 3-7.

10. Ks. Christian Oeyen, Katolickość Kościoła a anglikańsko-starokatolickie porozumienie o interkomunii, Posłannictwo 1975, nr 2, s. 8-22.

11. Andreas Amiet, Luźne uwagi o konstytucji Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii, Posłannictwo 1975, nr 2, s. 23-30.

12. Z problematyki eklezjologicznej, Posłannictwo 1975, nr 2, s. 31-70.

13. Podstawowe starokatolickie dokumenty i materiały źródłowe, Posłannictwo 1975, nr 2, s. 71-96.

14. Ks. Werner Küppers, Druga teza Kongresu Lucerneńskiego w 1892 roku w świetle obecnego dialogu prawosławno-starokatolickiego, Posłannictwo 1975, nr 3-4, s. 19-32.

15. Ks. Werner Küppers, Ekumenizm w ujęciu starokatolickim, Posłannictwo 1975, nr 2, s. 33-72.

16. Podstawowe starokatolickie dokumenty i materiały źródłowe, Posłannictwo 1975, nr 3-4, s. 108-122.

17. Bp Urs Küry, Doktryna Kościoła starokatolickiego, Posłannictwo 1976, nr l, s. 3-33.

18. Ks. Herwig Aldenhoven, Pojęcie Kościoła w prawosławiu i starokatolicyzmie, Posłannictwo 1976, nr l, s. 34-46.

19. Bp Urs Küry, Wspólne podstawy, Posłannictwo 1976, nr l, s. 47-63.

20. Bp Urs Küry, Doktryna Kościoła starokatolickiego (ciąg dalszy), Posłannictwo 1976, nr 2, s. 56-72.

21. Bp Urs Küry, Doktryna Kościoła starokatolickiego (ciąg dalszy), Posłannictwo 1976, nr 3-4, s. 3-86.

22. Doktryna starokatolicka, Posłannictwo 1977, nr 1-2, s. 59-144.

23. Klasyczna literatura starokatolicka, Posłannictwo 1977, nr 3, s. 3-24.

24. Ks. Martien Parmentier, Dary Ducha Świętego we wczesnym Kościele, Posłannictwo 1978, nr 2, s. 37-52.

25. Bp Leon Gauthier, Z obrad Międzynarodowej Starokatolickiej Konferencji Biskupów w USA, Posłannictwo 1978, nr 2, s. 53-56.

26. Bp Urs Küry, Ostatnia odpowiedź Prawosławnej Komisji Petersburskiej dla Starokatolickiej Komisji Rotterdamskiej, Posłannictwo 1980, nr 2-3, s. 7-42.

27. Ks. Werner Küppers, Dialog prawosławno-starokatolicki nabiera realnych kształtów, Posłannictwo 1980, nr 2-3, s. 43-54.

28. Ks. Werner Küppers, Dialog prawosławno-starokatolicki, Posłannictwo 1980, nr 2-3, s. 55-111.

29. Bp Urs Küry, Międzynarodowe starokatolickie konferencje teologiczne od roku 1950 do roku 1971, Posłannictwo 1980, nr 4, s. 3-18.

30. Bp Urs Küry, Międzynarodowe starokatolickie konferencje teologiczne od 1950 do 1971, Posłannictwo 1981, nr 1-2, s. 3-38.

31. Bp Urs Küry, Międzynarodowe starokatolickie konferencje teologiczne od 1950 do 1971 (dalszy ciąg), Posłannictwo 1981, nr 1-2, s. 39-92.

32. Kurt Stalder, Problem „Ffilioque" w Kościołach starokatolickich i w ich teologii, Posłannictwo 1982, nr 3-4, s. 9-22.

33. Kurt Stalder, Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii, Posłannictwo 1982, nr 3-4, s. 23-28.

34. Kurt Stalder, Eklezjologiczna i prawnokoś cielna treść Unii Utrechckiej Kościoła starokatolickiego, Posłannictwo 1982, nr 3-4, s. 29-58.