WYSOCZAŃSKI Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

PUBLIKACJE

 ( PRACE WYKONANE PRZED UZYSKANIEM STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA HABILITOWANEGO )

 

 Prace  popularnonaukowe  i  informacyjne

 

1. Encyklika „Sacerdotałis caelibatus" a życie, Rodzina 1970, nr 34, s. 4-5; nr 35, s.15.

2. Antyekumenizm, Rodzina 1971, nr 13, s. 9-10.

3. Pismo Święte o pracy, Rodzina 1971, nr 18, s. 7.

4. Biblijne spojrzenie na sprawę pokoju, Rodzina 1971, nr 19, s. 6.

5. 42 lata na Kielecczyźnie, Rodzina 1971, nr 26, s. 6-7.

6. Z pobytu na Lubelszczyźnie, Rodzina 1971, nr 29, s. 6-7.

7. Kościół Polskokatolicki w PRL (schematyzm), Kalendarz Katolicki 1971, s. 6-12.

8. Wykaz ksiąg Pisma Świętego, Kalendarz Katolicki 1971, s. 13-14.

9. Kalendarium, Kalendarz Katolicki 1971, s. 15-67.

10. Wykaz nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w PRL, Kalendarz Katolicki 1971, s. 146-147.

11. Dziś o Rokitnie Szlacheckim, Rodzina 1972, nr 38, s. 5.

12. Wywiad z arcybiskupem Utrechtu - Marinusem Kokiem, Rodzina 1972, nr 39, s. 5; przedruk w: Kalendarz Katolicki 1975, s. 105-108.

13. Z niwy ekumenicznej, Rodzina 1972, nr 47, s. 5.

14. Starokatolicyzm obecnie, Rodzina 1972, nr 48, s. 5.

15. O aktywną działalność Rad Parafialnych, Rodzina 1972, nr 49, s. 6.

16. Rodzina w świetle przepisów Starego Testamentu, Rodzina 1972, nr 50, s. 7; nr 51, s. 6.

17. Potomstwo w Starym Testamencie, Rodzina 1972, nr 52, s. 4-5.

18. Jubileusz 20-lecia sakry biskupiej, Rodzina 1973, nr 3, s. 5.

19. 27 rocznica uznania prawnego, Rodzina 1973, nr 8, s. 6.

20. Zmartwychwstanie Chrystusa, Rodzina 1973, nr 16, s. 5.

21. Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kanadzie (wywiad z pierwszym biskupem PNKK T. Zielińskim i bpem A. Ryszem), Rodzina 1973, nr 24, s. 6-7; przedruk w: Kalendarz Katolicki 1975, s. 125-129.

22. Przed Synodem Ogólnopolskim, Rodzina 1973, nr 33, s. 6.

23. Co trzeba wiedzieć o Starokatolickim Kościele w Holandii, Rodzina 1974, nr 33, s. 4-5.

24. VI Ogólnopolski Synod, Rodzina 1975, nr 25, s. 3.

25. Rozmowa z Rodakiem zza Oceanu ks. Bronisławem Wojdyłą, Rodzina 1975, nr 31, s. 4-5.

26. Wizyta biskupów PNKK, Rodzina 1975, nr 34, s. 8-9.

27. 50-lecie istnienia parafii w Łękach Dukielskich, Rodzina 1975, nr 43, s. 8.

28. Jubileusz bpa Antoniego Rysza, Rodzina 1975, nr 48, s. 5.

29. Dobry przykład wspólnoty ekumenicznej, Rodzina 1975, nr 49, s. 4-5.

30. Jubileusz ks. seniora Fryderyka Banasia, Rodzina 1976, nr 3, s. 6.

31. W przeddzień doniosłej rocznicy, Rodzina 1976, nr 3, s. 3.

32. Praktyczne stosowanie zasady kolegialnego kierownictwa Kościołem, Rodzina 1976, nr 5, s. 7.

33. Nowe osiągnięcia naszego Kościoła, Rodzina 1976, nr 6, s. 8-9.

34. Z myślą o misji w Brazylii, Rodzina 1976, nr 7, s. 4.

35. Patriota z serca i czynu, Rodzina 1976, nr 9, s. 7.

36. Z woli Narodu Polskiego i w Służbie Ojczyźnie, Rodzina 1976, nr 15, s. 3.

37. Konferencja księży dziekanów, Rodzina 1976, nr 19, s. 6.

38. W Świeciechowie..., Rodzina 1976, nr 21, s. 8.

39. O normalizacji stosunków Polska-RFN w prasie polskiej, Rodzina 1976, nr 26, s.3.

40. Słowo wstępne, Posłannictwo 1976, nr 2, s. 3-4.

41. Święto zorganizowania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego, Rodzina 1977, nr 11, s 2-3.

42. Rozmowa z Biskupem Antonim Ryszem ordynariuszem Diecezji Centralnej PNKK w USA, Rodzina 1978, nr 7, s. 7.

43. Zaangażowanie społeczne, patriotyczne i pokojowe, Rodzina 1978, nr 32, s. 8-9.

44. 40 rocznica kapłaństwa księdza profesora Piotra J.Manna, Rodzina 1978, nr 51, s. 7.