WYSOCZAŃSKI  Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

Doktoraty  honorowe

 

Był  promotorem (i wygłosił stosowne laudacje) doktoratów honorowych
nadanych przez Senat ChAT następującym osobom

 

1. Arcybiskup Utrechtu Antonius Jan Glazemaker, przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Uroczysta promocja odbyła się 13 grudnia 1989 r. Laudacja i fragment wykładu w: Rodzina 1990, nr 4-7, s. 8-9.

2. Ks. prof. dr Kurt Stalder, czołowy teolog starokatolicki. Uroczysta promocja odbyła się 3 marca 1994 r. na Uniwersytecie w Bernie. Laudacja w: Rocznik Teologiczny ChAT 1994, z. 1-2, s. 243-246; Rodzina z 1994 r. nr 5, s. 9.

3. Arcybiskup Utrechtu Marinus Kok, wieloletni przewodniczący Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Uroczysta promocja odbyła się 7 marca 1994 r. Laudacja i wykład w: Rocznik Teologiczny ChAT 1994, z. 1-2, s. 233-242; Rodzina 1994, nr 5, s. 8-9.

4. Ks. prof. dr Urs von Arx, dziekan Wydziału Chrześcijańskokatolickiego Uniwersytetu w Bernie. Uroczysta promocja odbyła się 20 sierpnia 1996 r. Wykład w: Rocznik Teologiczny ChAT 1998, z. 1-2, s, 55-93.

5. Bp prof. dr hab. Alfons Nossol, biskup ordynariusz opolski, wybitny teolog i ekumenista, propagator współczesnej myśli teologicznej w duchu zbliżenia międzynarodowego i pojednania między narodami. „Ekumenista z serca i czynu". Bp prof. A. Nossol jest pierwszym katolikiem, który otrzymał to wysokie wyróżnienie w dziejach ChAT. Uroczysta promocja odbyła się 11 grudnia 1997 r. Laudacja w: Rodzina 1998, nr l, s. 8-9; KAI nr 50/51 z 16-23 grudnia 1997 r., s. 19.

6. Bp Hans Gerny, zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii i sekretarz Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, zwolennik i orędownik dialogu ekumenicznego Kościoła Polskokatolickiego z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce. Uroczysta promocja odbyła się 16 lutego 2001 r. Laudacja i wykład w: Rocznik Teologiczny ChAT 2001, z. 2, s. 147-161.

Recenzował osiągnięcia bpa Jana Szarka, zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, któremu Senat ChAT uchwałą z 15 czerwca 2000 r. nadał doktorat honorowy. Uroczysta promocja odbyła się 15 listopada tegoż roku. Laudacja i wykład w: Rocznik Teologiczny ChAT 2000, z. 2, s. 225-237.