WYSOCZAŃSKI  Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

Recenzował  pracę  habilitacyjną  i  dorobek  naukowy

 

l. Ks. dr Warchoł Edward:

Polski Narodowy Kościół Katolicki w okresie II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-socjologiczne, Wrocław 1989, ss. 289. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 25 czerwca 1992 r. w ATK - Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych.