WYSOCZAŃSKI  Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

Recenzent  następujących prac doktorskich

 

1. Ks. mgr Wójtowicz Tomasz:

Uwarunkowania Nowego Testamentu politycznej postawy Kościoła w świetle refleksji starokatolickiej, ChAT, Warszawa 1986, ss. 219.

2. Mgr Mazur Krzysztof Marek:

Ruch Mariawicki w Polsce w latach 1893-1980. Geneza, rozwój, stan obecny. Studium historycznoprawne, (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Politycznych), Warszawa 1988, ss. 558.

3. Mgr Podgórski Ryszard Adam:

Starokatolicki Kościół Mariawitów. Studium historyczno-socjologiczne, (Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK), Warszawa 1996, ss. 221.

4. Mgr Alabrudzińska Elżbieta:

Kościoły Ewangelickie w Województwach Wschodnich II Rzeczypospolitej, (Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Historycznych), Toruń 1996, ss. 295.

5. Ks. mgr Luter Andrzej:

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ze szczególnym uwzględnieniem elementów doktryny religijno-moralnej i społecznej, ChAT, Warszawa 1999, ss. 330.

6. Mgr Białecki Konrad:

Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944-1965, (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Poznań 2001, ss. 331.

7. Ks. mgr Uglorz Marek Jerzy:

Artykuł o grzechu pierworodnym w świetle współczesnej egzegezy i teologii biblijnej, ChAT, Warszawa 2001, ss. 355.