WYSOCZAŃSKI  Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

Prace doktorskie pod kierownictwem  naukowym  napisali

 

zobacz...

 

1. Ks. senior mgr Mędrek Zygmunt:

Zarys dziejów Diecezji Zachodniej Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła 1925 - 1985, ChAT, Warszawa 1993, ss. 235.

2. Ks. senior mgr Grotnik Kazimierz J.:

Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Kanadzie w świetle uchwał synodalnych 1904-1958, ChAT, Warszawa 1995, ss. 161. Obecnie jest biskupem ordynariuszem Diecezji Centralnej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA z siedzibą w Scranton, Pa.

3. Ks. mgr Kuliczkowski Czesław :

Zagadnienie teologicznej i społecznej tożsamości Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych, ChAT, Warszawa 1996, ss. 299. Obecnie jest prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego im. Savonaroli w Scranton, Pa., USA.

4. Ks. mgr Elerowski Eugeniusz:

Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1897-1954, ChAT, Warszawa 1996, ss.319.

5. Ks. mgr Tschirschnitz Alfred:

Przyczyny upadku państwa izraelskiego (722-21 r. a. Chr.) i judzkiego (586 r. a. Chr.), ChAT, Warszawa 1997, ss. 236. Obecnie - adiunkt w ChAT.

6. Mgr Ambroży Marek:

Eklezjologia w badaniach teologów starokatolickich, ChAT, Warszawa 1998, ss. 354. Obecnie - adiunkt w ChAT.

7. Ks. mgr Piątek Mieczysław T.:

Spoleczno-polityczne warunki funkcjonowania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1920-1951, ChAT, 1998, ss. 160 (aneksy s. 161-285).

8. Mgr Przedpełski Borys:

Dialog starokatolicko-prawosławny w latach 1871-1987, ChAT, Warszawa 2000, ss. 327. Obecnie - adiunkt w ChAT.

9. Ks. lic. teol. Halama Christian:

Der Weltgeistliche Alois Anton und sein Einfluss aufdas Werden Der Altkatholischen Bewegung in Wien 1871/72, Wiedeń 2001, ss.364. Praca została obroniona w ChAT.

10. Ks. mgr Rej Krzysztof Jan:

Ewangelickie duszpasterstwo w Wojsku Polskim w latach 1919-2000, ChAT, Warszawa 2002, ss. 397.

11. Paweł Stanisław Czarnecki

Geneza, przebieg i skutki rozłamu w Starokatolickim Kościele Mariawitów w Polsce w roku 1935, ChAT, Warszawa, 2004