WYSOCZAŃSKI Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

Wykłady  gościnne

 

1. Na zaproszenie Ósterreichische Gesellschaft für Kirchenrecht w dniu 19 marca 1992 r. wygłosił wykład na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Wiedniu nt. „Beziehungen zwischen Kirche und Staat in Polen mit besonderer Berucksichtigung der Rechtslage ".

2. Na zaproszenie rektora Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum" w Olsztynie, jako pierwszy w historii duchowny polskokatolicki, wygłosił w dniu 22 stycznia 1998 r. wykład dla kleryków nt. starokatolicyzmu.

3. Przed uroczystością wręczenia bp. prof. dr hab. W. Wysoczańskiemu doktoratu teologii honoris causa, nadanego przez Uniwersytet w Bernie, w dniu 3 grudnia 1999 r. wygłosił na tymże Uniwersytecie wykład pt. „Zur Geschichte der Polnischen Nationalen Katholischen Kirche in den USA und Polen in den Jahren 1920-1939".