WYSOCZAŃSKI Wiktor

bp  prof. dr  hab.

 

Inicjator  i  organizator międzynarodowych  sympozjów  naukowych

 

1. W dniach 8-9 kwietnia 1986 r. odbyło się w Warszawie pierwsze międzynarodowe sympozjum naukowe z okazji 120 rocznicy urodzin bpa Franciszka Hodura - organizatora Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (w skrócie: PNKK) w USA, Kanadzie i Polsce. W sympozjum tym wzięli udział biskupi, teolodzy i wybitni świeccy przedstawiciele nauki, przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, goście zagraniczni: przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego arcybiskup Teodozjusz - ówczesny egzarcha Europy Zachodniej i bp Józef Brinkhues - ówczesny zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego w Niemczech. Na sympozjum tym przedstawiono rolę PNKK w procesie asymilacji Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej oraz miejsce i znaczenie tegoż Kościoła i Kościoła Polskokatolickiego w świecie współczesnym

   Tytuł referatu J.E. brzmiał: „Biskup Franciszek Hodur jako starokatolik".

2. W dniach 5-6 listopada 1986 r. odbyło się w Warszawie drugie sympozjum naukowe z okazji 100 rocznicy urodzin bpa Leona Grochowskiego, pierwszego biskupa PNKK w USA i Kanadzie w latach 1953-1969, W obradach uczestniczyło wielu gości zagranicznych, m.in.: abp Marinus Kok z Utrechtu (Holandia), bp Józef Niemiński - ówczesny ordynariusz diecezji kanadyjskiej PNKK, bp Nikolaus Hummel z Austrii, red. Mieczysław Grochowski z USA, ks. dr Fred Smit z Uniwersytetu w Utrechcie, protojerej Michał Turczyn z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego - przedstawiciel Patriarchatu Moskiewskiego. Na sympozjum tym wygłosił referat pt. „Stosunek bpa L. Grochowskiego do Kościoła Polskokatolickiego ze szczególnym uwzględnieniem jego autokefalizacji".

3. W dniach 10-12 marca 1987 r. odbyło się trzecie międzynarodowe sympozjum naukowe - w 90 rocznicę powstania PNKK. Miejscem obrad był Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie  k. Warszawy. Spośród prelegentów zagranicznych należy wymienić: ks. dra Freda Smita i abpa Marinusa Koka z Holandii oraz ks. dra Jerzego Urbańskiego z USA.

   Referat: „Patriotyczne, prawnokościelne i doktrynalne więzi PNKK z Kościołem Polskokatolickim w Polsce ".

4. W dniach 28-30 kwietnia 1988 r. odbyło się w Jabłonnie  k. Warszawy czwarte międzynarodowe sympozjum naukowe. Było ono intelektualnym wkładem w przygotowanie do głównych uroczystości kościelnych w Utrechcie (Holandia) we wrześniu 1989 r. - z okazji 100 rocznicy powstania Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Uczestniczyli w nim m.in.: abp Marinus Kok, ks. dr Fred Smit i bp Teunis Horstman z Holandii, ks. prof. dr Herwig Aldenhoven i bp Hans Gerny ze Szwajcarii, bp Józef Brinkhues z RFN oraz bp Nikolaus Hummel z Austrii.

   Tytuł referatu  ks. bp prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego brzmiał: „Proces kanonicznego usamodzielnienia się Kościoła Polskokatolickiego w Polsce i jego pozycja w Unii Utrechckiej".