CZYTELNIA

Sympozjum Naukowe w 120 rocznicę urodzin Biskupa Franciszka Hodura

Rodzina 1986 21 W dniach od 8 do 9 kwietnia 1986 r. odbyło się w Warszawie sympozjum naukowe z okazji 120 rocznicy urodzin bpa Franciszka Hodura. To pierwsze w dziejach Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie oraz Kościoła Polskokatolickiego w Polsce sympozjum naukowe poświęcone biskupowi Franciszkowi Hodurowi zostało zorganizowane przez Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików

zobacz przebieg sympozjum: Dzień I  -  Dzień II
 

Oto referaty wygłoszone na sympozjum:

Życie i działalność Franciszka Hodura  wygłosił biskup Tadeusz R. Majewski

Franciszek Hodur jako seminarzysta i ksiądz rzymskokatolicki  wygłosił mgr Andrzej Hałas z Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL

Człowiek jako istota religijna według biskupa Franciszka Hodura  wygłosił ks. doc. dr Edward Bałakier z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Filozofia teologii społecznych uwarunkowań kościelnej działalności biskupa Franciszka Hodura  wygłosił biskup prof. dr Maksymilian Rode z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Rola języka polskiego w koncepcji powstania PNKK  wygłosił doc. dr hab. Władysław Miodunka z Instytutu Badań Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Z warsztatu naukowego: informacje o dokumentacji bibliograficznej do dziejów PNKK w USA i Kanadzie  wygłosił prof. dr hab. Władysław Chojnacki z Instytutu Historii PAN

Biskup Franciszek Hodur jako starokatolik wygłosił biskup doc. dr. hab. Wiktor Wysoczański z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, prezesa Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików