CZYTELNIA

 

   
Kościół Polskokatolicki

 1. W y b ó r   p r a c
  Ks. Biskupa prof. dr hab. Wiktora Wysoczańskiego    
 2. S e s j e   n a u k o w e
  Dialog Kościoła Polskokatolickiego z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce

  Międzynarodowe Sympozjum Naukowe z okazji 100 rocznicy powstania Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich

  Sympozjum Naukowe w 90-lecie Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego

  Międzynarodowe Sympozjum Naukowe w 100 rocznicę urodzin bpa Leona Grochowskiego

  Sympozjum Naukowe w 120 rocznicę urodzin Biskupa Franciszka Hodura

 3.  K a l e n d a r z   k a t o l i c k i
    wykaz  roczników...
 4. P s ł a n n i c t w o
    wykaz  numerów...

 5. S t u d i a   M o d r e v i a n a

 6. Ustawa z dn. 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w RP
"Album Kościoła Polskokatolickiego"

Album Kościoła Polskokatolickiego. pdf
   

 

  Dzieła           O Franciszku Hodurze
Bp Franciszek Hodur
 (1866 - 1953)

"Pisma" Franciszek Hodur

"P i s m a"  t.1


"P i s m a"  t.2

 

 

Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kanadzie

"Po drodze życia"

Po drodze życia - 1897-1922.pdf
"Album 1897-1957"

Album 1897-1957.pdf

"Zbiór pieśni"

Zbiór pieśni.pdf

 

 

Kościół Narodowy w Polsce

Polska Odrodzona   Było to pierwsze w Polsce pismo starokatolickie; tygodnik, wydawany przez ks. Franciszka Bończaka; w latach 1931 - 1939 organ prasowy wspólnoty pozostającej pod jurysdykcją Biskupa Władysława Farona

 

 

S t a r o k a t o l i c y z m